Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zdecydowało się ostatecznie wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny. Zatem na czym dokładnie polega ta zmiana i kogo dotyczy?

Czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny?

Ministerstwo Finansów zgodnie z uchwałą wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny, który będzie obowiązywał początkowo duże przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie, które pozwoli na bardziej sprawne przeprowadzenie kontroli skarbowych drogą elektroniczną. Szacuje się, iż dzięki temu Państwo zaoszczędzi znaczną kwotę.

JPK dla większych przedsiębiorców

Jak już wcześniej wspomniano, zmiany będą dotyczyły przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. To właśnie one powinny zmienić swój system i przekazywać już co miesiąc plik z niezbędnymi danymi. Są to między innymi informacje dotyczące wyciągów bankowych oraz ksiąg rachunkowych, jak również ewidencje zakupu oraz sprzedaży VAT, a także ewidencja przychodów. Dotychczas tego typu informacje przedsiębiorcy przekazywali na żądanie. Na mocy uchwały osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zobligowane do przekazywania wspomnianych informacji co miesiąc.

Choć zmiany początkowo dotyczą jedynie dużych przedsiębiorstw, mali oraz średni, jak również mikroprzedsiębiorcy powinni dostosować się do uchwały do końca bieżącego roku. Przesyłanie danych, które pochodzą z ewidencji VAT jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców począwszy od 2017 roku.

Obecnie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą zachodzą duże zmiany. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, aktualnie będziemy zmuszeni systematycznie przesyłać dane do urzędu odnoszących się do naszej ewidencji VAT.