Zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej czy dotyczą fryzjerów?

Rok 2015 przyniesie spore zmiany w stosowaniu zwolnień z kas fiskalnych. Obecnie nie każdy salon fryzjerski musi mieć kasę fiskalną. Wynika to z faktu, iż do końca 2014 r. fryzjerzy mają prawo korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

W przepisie tym czytamy:

3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:

1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Zgodnie z tym przepisem usługi fryzjerskie nie muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej, jeśli roczny obrót salonu nie przekracza 20.000 zł. Chodzi tu oczywiście wyłącznie o obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli właściciel salonu rozpoczął sprzedaż na rzecz tego typu osób w trakcie roku 2014, limit wylicza proporcjonalnie – od dnia rozpoczęcia sprzedaży do końca roku kalendarzowego.

Ponadto zakład fryzjerski może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, o którym mowa w pozycji 34. załącznika do tego rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem salon fryzjerski nie musi mieć kasy fiskalnej, jeśli łączna liczba usług wykonanych przez podatnika w poprzednim roku nie przekroczyła 50, a wszystkich odbiorców było łącznie mniej niż 20. Dodatkowym wymogiem jest dokumentacja wszystkich usług fakturami, w których są zawarte dane identyfikujące odbiorcę.

 

Usługi fryzjerskie a kasa fiskalna – nie będzie zwolnień w 2015 r.

Początek roku 2015 przyniesie kres zwolnieniom, o których mowa powyżej. Od 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, zgodnie z którym usługi fryzjerskie muszą być bezwarunkowo ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W § 4 ust. 1 pkt 2h projektu nowego rozporządzenia zapisano, iż zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia:

Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Dla fryzjerów, którzy jeszcze nie mają kasy fiskalnej w salonie, oznacza to jedno: Z początkiem roku będą musieli takie urządzenie kupić – bez względu na obrót, bez względu na liczbę usług.

Dla usług fryzjerskich od 1 stycznia 2015 r. przestaną obowiązywać wszelkie zwolnienia z kas fiskalnych.

 

Koniec zwolnień z kas dla fryzjerów – DLACZEGO?

Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło nas do stopniowego zawężania grup przedsiębiorców, którzy mogą korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych. Warto przypomnieć chociażby początek roku 2013, kiedy to z powodu zmian w przepisach prawo do zwolnienia straciło kilkadziesiąt tysięcy polskich sprzedawców. Jednak tym razem ustawodawca nie zmniejsza limitu, wprowadza natomiast obowiązkowe kasy fiskalne m.in. właśnie dla usług fryzjerskich. Jak resort finansów uzasadnił swoją decyzję?

W uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia podano, iż decyzja o likwidacji możliwości korzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych dla fryzjerów została podyktowana postulatami zgłaszanymi przez organy kontroli i przez samych konsumentów. Oznacza to, iż Ministerstwo Finansów chce przeciwdziałać nadużyciom, których ich zdaniem dopuszczają się polscy fryzjerzy. Zdaniem fiskusa zakłady fryzjerskie w Polsce ukrywają przynajmniej część dochodów.

– Zakładamy wzrost wpływów podatkowych, bo ujawni się obrót dziś odbywający się w szarej strefie. Ale nie kalkulowaliśmy spodziewanych większych wpływów, bo nie jest znana skala oszustw w tym zakresie – powiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń.

 

A co Państwo o tym sądzą? Czy polscy fryzjerzy rzeczywiście ukrywają dochody? Czy kasy fiskalne obowiązkowe dla zakładów fryzjerskich od 1 stycznia 2015 r. to dobry pomysł? A może fiskus chce po prostu wyciągnąć od przedsiębiorców kolejne pieniądze, zasłaniając się nadużyciami i dobrem konsumenta? Zapraszamy do wyrażania opinii w komentarzach!