Ulga 700 zł – czy ją może otrzymać fryzjer?

Zakup kasy fiskalnej do salonu fryzjerskiego może się wydawać sporym wydatkiem. Szczególnie, gdy fryzjer ceni sobie jakość i nie chce kupować najtańszej kasy za 600 zł, z którą będzie miał tylko problemy. Ustawodawca postanowił jednak nieco ułatwić podatnikom zakupienie pierwszej kasy fiskalnej. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT każdy podatnik – w tym także podatnik świadczący usługi fryzjerskie – ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości do 700 zł za każde urządzenie fiskalne zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy fryzjer wybierze kasę czy drukarkę fiskalną.

Z taką perspektywą wydatek na zakup kasy fiskalnej do salonu fryzjerskiego okazuje się o wiele mniej dotkliwy. Załóżmy, że fryzjer wybiera urządzenie za 1290 zł. W praktyce wydaje jednak tylko 590 zł, ponieważ korzysta z ulgi. To spora różnica.

 

Aby fryzjer mógł skorzystać z ulgi na kasę fiskalna, musi spełnić następujące warunki:

  1. Złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Należy to zrobić przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. Czyli jeśli fryzjer musi wprowadzić kasę fiskalną z dniem 1 marca 2015 r., zgłoszenie składa w urzędzie najpóźniej 27 lutego (28 lutego przypada w sobotę). Wzór takiego zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
  2. Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie. Co to oznacza? Jeśli terminem instalacji kasy jest dla fryzjera 1 marca 2015 roku, to tego dnia kasa powinna być już zgłoszona w urzędzie, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży.
  3. Wybrać kasę z ważną homologacją. Jeśli fryzjer kupuje kasę lub drukarkę fiskalną w autoryzowanym serwisie (sklepie z kasami) nie musi się przejmować tym wymogiem. Tacy sprzedawcy nie mogą sprzedać mu kasy bez homologacji.
  4. Posiadać dowód zapłaty całości należności za urządzenie. Czyli z ulgi 700 zł fryzjer może skorzystać dopiero wtedy, gdy ureguluje należność za kasę. Jeśli dostał fakturę z odroczonym terminem płatności, z ulgi skorzysta najwcześniej w rozliczeniu za miesiąc (bądź kwartał, jeśli rozlicza się kwartalnie) uregulowania należności.

Opisane powyżej wytyczne znajdują się w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

Ile w praktyce wynosi ulga na kasę fiskalną dla fryzjera?

Zgodnie z ustawą, kwota odliczenia wynosi 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł. Gdyby fryzjer kupił bardzo tanią kasę fiskalną, mógłby uzyskać odliczenie mniejsze niż 700 zł. Jeśli jednak liczy się z jakością i kupuje kasę za minimum 1.000 zł., odliczy pełne 700 zł.

Należy też pamiętać, że w ulga przysługuje na każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Jeśli fryzjer kupi dwie kasy, uzyska aż 1.400 zł, jeśli trzy – 2.100 zł itd.

 

Zobacz, jak w praktyce dokonać odliczenia:

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej